Лицензи

ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД

ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН), България, с регистрационен номер: RG-03-0220, издаден съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.